บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร 02-150-7171, 080 993 1688
  • th

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง


ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
รายละเอียดสินค้า


 

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง
    
1. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยวแบบมาตรฐานอังกฤษ (Instantaneous Coupling British Standard)
- ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว, ขนาด 1.5  x 2.5 นิ้ว, ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 2.5  นิ้ว
- ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว, ขนาด 1.5  x 2.5 นิ้ว, ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 2.5  นิ้ว
    

2. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานอเมริกา ชนิดทองเหลือง


(Brass Expansion Coupling America Standard Type) ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว
    

3. ท่อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล

ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (Hose Suction Coupling Screw Type) ขนาด 3 นิ้ว, ขนาด 3.5 นิ้ว ขนาด 4 นิ้ว


    

4. ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (เกลียวนอก/ตัวผู้)

Instantaneous Single Lock Screw Male Inlet ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวผู้ แบบมาตรฐานอังกฤษ
ใช้ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยฝาปิดทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่คล้อง ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว 


- ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (เกลียวใน/ตัวเมีย) 

Instantaneous Single Lock Screw Female Inlet ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวเมีย
แบบมาตรฐานอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยฝาปิดทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่คล้อง ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว
    

5. ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน ขนาดทางน้ำเข้า 3 นิ้ว ขนาดจ่ายน้ำออก 2.5 นิ้ว, ขนาดทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ขนาดจ่ายน้ำออก 2.5 นิ้ว


    

6. ฝาปิดท่อทางออก (ตัวผู้)

แบบสวมเร็วตัวผู้ (Male Instantaneous Blank Cap With Chain) มีห่วงโซ่คล้อง ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว และ ขนาด 2.5 นิ้ว

- ฝาปิดท่อทางออก (ตัวเมีย)

ฝาปิดท่อทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวเมีย (Female Instantaneous Blank Cap With Chain) มีห่วงโซ่คล้อง ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว และ ขนาด 2.5 นิ้ว
    

7. ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง


(Two Ways Dividing Breeching Hydrant) ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิงมีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งน้ำเข้ารถดับเพลิง หรือเครื่องสูบน้ำ 
หาบหามได้ 2 ทาง แต่ละทางมีขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว พร้อมมือถือ ไม่มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง

    

8. ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

(Two Ways Collecting Breeching) ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง
แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว พร้อมประตูเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง


   -  ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (Two Ways Wall Collecting Head With Blank Cap) แบบสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำ ขนาด 2.5 นิ้ว
จำนวน 2 ทางแบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว ทำด้วยอลูมิเนียม (ไม่มีประตูเปิด-ปิดน้ำ) ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง
    

9. ข้อต่อทางเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง 

(Two Ways Wall Collecting Head With Blank Cap) แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ำไหลกลับ
 ใช้ติดตั้งกับผนังตึกเพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไปตามตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาปิดพร้อม ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว
    

10. ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว

(Two Ways Fire Hydrant Collecting Head) มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆ ไป
ทำด้วยเหล็กหล่อ และทองเหลือง (ตัว T) (ตัว Y)  ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5 นิ้ว, 4 x 4 x 4 นิ้ว, ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว
    

11. แองเกิ้ลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร 

(Angle Valve) มีประตูเปิด-ปิดน้ำ แบบมาตรฐานอังกฤษ  ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 2.5 นิ้ว ขนาดทางน้ำเข้า 1.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 1.5 นิ้ว
    

12. ข้อต่อแยกทางน้ำประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง


ใช้เป็นท่อหัวประปาดับเพลิงทั่วๆ ไป ทำด้วยทองเหลือง (Two Ways Fire Hydrant Collecting Head) ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว

    

13. ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน 

ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวท่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อดูดประจำรถดับเพลิง ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (Double Female Adaptor) ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว

  - ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำประจำรถเข้าท่อประปาดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (Suction Hose Coupling Adaptor) ขนาด 4 x 4 นิ้ว
    

14. นิปเปิ้ลแล็ค

(Nipple Rack) ทำด้วยทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว
    

15. หัวกะโหลกกรองน้ำแบบเกลียว

(Suction Steiner Screw Type) สำหรับสวมปลายท่อดูดใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง ไม่ผุกร่อน และไม่เกิดสนิม
    

16. ตะแกรงทองเหลือง

ตะแกรมสำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำจากทองเหลือง       

หัวฉีดน้ำดับเพลิง ต่างๆ

    
1. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็ว


- ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
- ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
- ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
- ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
           - ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีมือถือ
                 - ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบเกลียว


    2. หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฉีดเป็นฝอย


สำหรับสวมปลายหัวฉีด ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หัวฉีดน้ำลำตรงหรือปรับฉีดเป็นฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด (Diffuser Nozzle For Branch Pipe) ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว

  
 3. หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฉีดเป็นฝอย ทำด้วยทองเหลือง

หัวฉีดดับเพลิงฉีดน้ำเป็นลำตรงหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง (สำหรับ Fire Hose Rack) (Fog Nozzle) ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว

    4. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (Monitor Gun Turret) สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง ชนิดใช้ต่อกับท่อ ขนาด 2.5 นิ้ว มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ
สามารถปรับให้สูงต่ำและหมุนได้รอบตัว มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 2.5 นิ้ว


  
 5. หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ

หัวฉีดน้ำยาโฟม แบบสวมเร็ว พร้อมสายชักน้ำยาโฟม ชนิดประจำรถ (Instantaneous Air Foam Nozzle) ขนาด 2.5 นิ้ว
    

6. หัวฉีดด้ามปืน PROTEK (รุ่น 366) ปรับน้ำได้ 4 ระดับ จากประเทศแคนาดา

- มีคันโยก เปิด-ปิดน้ำ (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความต้องการ
       - สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที
 - สามารถปรับชนิดของน้ำได้ 3 ระดับ ลำตรง/กึ่งลำฝอย/ม่านน้ำ
   - ได้มาตรฐาน NEPA 1964 Standard ผลิตจากประเทศแคนาดา

อุปกรณ์อื่นๆ
   

1. ประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง


ใช้หมุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิงตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง
    

2. ชะแลง

ทำด้วยเหล็กหกเหลี่ยม สำหรับงัดขอบประตู หน้าต่างและถอนประตู
    
3. ฝาประกับฉุกเฉินป้องกันสายส่งน้ำแตกหรือรั่ว

ทำด้วยทองเหลือง ติดบานพับเหล็กล็อคใช้กับประกับสายส่งน้ำดับเพลิงที่ชำรุดรั่วไหล ขณะทำการฉีดน้ำดับเพลิง
    

4. ขวานดับเพลิง


ชนิดหงอนเดี่ยว สำหรับทุบ งัด แงะ และกระทุ้งถอดกลอนของบานพับ
    

5. กล่องแล็ค


คล้องสายส่งน้ำดับเพลิง ทำด้วยเหล็กพ่นสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
    

6. ผ้าห่มกันไฟ


Fire Blanket มาตรฐาน AS/NZS ขนาด 4 x 6 นิ้ว ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับดับไฟในครัว หรือดับไฟที่ติดตามร่างกาย
    

7. หัวสปริงเกอร์


(Fire Sprinkler) แบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน UL ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปรอท 5 มม. มี 2 แบบ อุณหภูมิ 68 C (155 F) คือ
 
 7.1 แบบ Upright เหมาะกับการติดตั้งในโรงจอดรถ โกดังเก็บของ
  7.2 แบบ Pendent เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารทั่วไปแบบ Side Wall เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องพักโรงแรมหรือทางขึ้น-ลง อาคาร

หมวดหมู่:
อุปกรณ์ดับเพลิง
แหล่งผลิต:
ประเทศไทย
ปรับปรุงล่าสุด:
14 กันยายน 2015
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง ขายอุปกรณ์เซฟตี้ ศูนย์รวมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ถุงมือ ยี่ห้อ Kimberly Clark

มีความทนทานต่อการเสียดสีได้สูงสุดในระดับ 4 จาก 4 (EN388) ผลิตจากเส้นใยไนล่อน ทอแบบไร้ตะเข้บ ทำให้สวมใส่สบายและระบายอากาศได้ดี

สอบถาม
ชุดช่วยเหลือบุคคล

รอกป้องกันการพลัดตก มาตรฐานยุโรป CE EN360 กล่องรอก ผลิตจากวัสดุ ABS

สอบถาม
ปลั๊กอุดหู ยี่ห้อ Pantaiwan

ปลั๊กอุดหูผลิตจากซิลิโคน ที่ให้ความอ่อนนุ่ม สบายเวลาสวมใส่ สามารถล้างทำความสะอาดได้

สอบถาม
ถุงมือป้องกันสารเคมี ยี่ห้อ Ansell

ถุงมือป้องกันสารเคมี ยี่ห้อ Ansell ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร ซับในปราศจากตะเข็บทำให้สวมใส่สบาย ผิวของถุงมือออกแบบสำหรับป้องกันสารเคมี

สอบถาม
ถุงมือ ยี่ห้อ Ansell

ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีเนื้อ เป็นถุงมือยางท่ ใช้สำหรับงานทางการแพทย์ ผลิตยา และผลิตเครื่อง สำอาง บรรจุในซองสุญญากาศ

สอบถาม
เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดคาดเอวครึ่งตัว ตะขอเล็ก ตะขอระบบล็อค 2 ชั้น สายทำจากโพลีเอทีลีน 100%

สอบถาม
ป้ายเครื่องหมายเตือน

ป้ายเตือนเครื่องหมายเตือน ป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนต่างๆ เครื่องหมายเซฟตี้

สอบถาม