บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร 02-150-7171, 080 993 1688
  • th

ถังดับเพลิง


ถังดับเพลิง

9. ถังดับเพลิง

 

 

 

ถังดับเพลิง

ชนิดผงเคมีแห้ง (ABC)

ถังดับเพลิงชนิดชนิด

คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ดับไฟ BC

ถังดับเพลิง

ชนิด BF2000 ดับไฟ ABC

 

 

 

1. ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ (4A5B)

ปกติ 1,000 บาท

Sale 650 บาท

10 ถัง 600 บาท

2. ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ (4A5B)

ปกติ 1,100 บาท

Sale 690 บาท

10 ถัง 650 บาท

3. ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 5 ปอนด์

ปกติ 2,000 บาท

Sale 1,250 บาท

10 ถัง 1,150 บาท

4. ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 10 ปอนด์

ปกติ 2,500 บาท

Sale 1,650 บาท

10 ถัง 1,450 บาท

5. ถังดับเพลิง ชนิด BF2000 ดับไฟ ABC ขนาด 10 ปอนด์

ปกติ 2,900 บาท

Sale 1,950 บาท

 

6. ถังดับเพลิง ชนิด BF2000 ดับไฟ ABC ขนาด 15 ปอนด์

ปกติ 3,900 บาท

Sale 2,950 บาท

 

 

 

1. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ (ยาว 20 เมตร, 30 เมตร)

- สีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร)   ปกติ 140 บาท   Sale 90 บาท

- สีขาว ขนาด 2.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร)   ปกติ 170 บาท   Sale 110 บาท

- สีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร)   ปกติ 150 บาท   Sale 100 บาท

- สีแดง ขนาด 2.5 นิ้ว (ราคาต่อเมตร)   ปกติ 190 บาท   Sale 150 บาท

 

 

2. ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดอลูมิเนียม

- ขนาด 1.5" ออก 2.5"   ปกติ 950 บาท   Sale 650 บาท

- ขนาด 2.5" ออก 2.5"   ปกติ 950 บาท   Sale 650 บาท

3. ข้อต่อสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง

- ขนาด 1.5" ออก 2.5"   ปกติ 1,650 บาท   Sale 1,350 บาท

- ขนาด 2.5" ออก 2.5"   ปกติ 1,650 บาท   Sale 1,350 บาท