บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร 02-150-7171, 080 993 1688
  • th

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย


หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย

บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งแบบ Public และ In-house ในหลักสูตร

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

• หลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะกับสถานประกอบกิจการต่างๆ ของท่าน

 
 
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน แบบ 1 วัน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
 

หลักสูตรอบรม
1 วัน

 

 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป

และลูกจ้างเข้างานใหม่ตาม พ.ร.บ. 2554

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JOB SAFETY ANALYSIS; JSA)

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

บุคคลากรเฉพาะฯ การเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.)

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

การหยั่งรู้ระวังภัยโดยเทคนิค "มือชี้-ปากย้ำ" (Kiken Yoshi Training; KYT)

การสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยกอุตสาหกรรม (ฟอร์คลิฟท์)

ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น (ปั้นจั่น 4 ผู้)

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้คืนชีพ (CPR)

การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน

กฎกมายความปลอดภัยในการทำงาน

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม

 
ลงทะเบียน
 

2,000 / ท่าน
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรอบรม
IN - HOUSE

 

 

อบรม 1 วัน

ระยะเวลา 6 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

1 รุ่น อบรมไม่เกิน 20 คน

บริการ 77 จังหวัด

 
ลงทะเบียน
 

ราคาพิเศษ
18,000 บาท

 

กำหนดการปี 2563

 

 

- เดือน ก.ค. 63 = 16/23/30

- เดือน ส.ค. 63 = 6/13/20/27

- เดือน ก.ย. 63 = 3/10/17/24

- เดือน ต.ค. 63 = 1/8/15/22/29

- เดือน พ.ย. 63 = 5/12/19/26

- เดือน ธ.ค. 63 = 3/10/17/24

หมายเหตุ

- เปิดอบรมตั้งแต่ 10 คน/รุ่น ขึ้นไป

- ถ้าผู้เข้าอบรมเข้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทของเลื่อน หรือยกเลิกการอบรมตามความเหมาะสม

- ศูนย์ฝึกอบรม N2K คลอง 4 รับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 30 คน หากเกินจะแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมให้ทราบอีกครั้ง

 
 
 
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน แบบ 2 วัน
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 

จป.
หัวหน้างาน

 

 

อบรม 2 วัน

ระยะเวลา 12 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ศูนย์ฝึก อบรม N2K

คลอง 4 ปทุมธานี

 
ลงทะเบียน
 

2,000 /ท่าน

จป.
บริหาร

 

 

อบรม 2 วัน

ระยะเวลา 12 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ศูนย์ฝึก อบรม N2K

คลอง 4 ปทุมธานี

 
ลงทะเบียน
 

2,000 /ท่าน

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ

 

 

อบรม 2 วัน

ระยะเวลา 12 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ศูนย์ฝึก อบรม N2K

คลอง 4 ปทุมธานี

 
ลงทะเบียน
 

2,000 /ท่าน

หลักสูตร
อินเฮ้าส์

 

 

อบรม 2 วัน

ระยะเวลา 12 ชม.

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

1 รุ่นไม่เกิน 20 คน

บริการ 77 จังหวัด

ปกติ 40,000

เหลือ 25,000

 
ลงทะเบียน

กำหนดการปี 2563

เดือน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สิงหาคม 7 (ศ) - 8 (ส)
24 (จ) - 25 (อ)
14 (ศ) - 15 (ส) 20 (พฤ) - 21 (ศ)
กันยายน 9 (พ) - 10 (พฤ) 15 (อ) - 16 (พ) 23 (พ) - 24 (พฤ)
ตุลาคม 7 (พ) - 8 (พฤ) 27 (อ) - 28 (พ) 21 (พ) - 22 (พฤ)
พฤศจิกายน 11 (พ) - 12 (พฤ) 18 (พ) - 19 (พฤ) 25 (พ) - 26 (พฤ)
ธันวาคม 2 (พ) - 3 (พฤ) 9 (พ) - 10 (พฤ) 16 (พ) - 17 (พฤ)

หมายเหตุ

- เปิดอบรมตั้งแต่ 10 คน/รุ่น ขึ้นไป

- ถ้าผู้เข้าอบรมเข้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทของเลื่อน หรือยกเลิกการอบรมตามความเหมาะสม

- ศูนย์ฝึกอบรม N2K คลอง 4 รับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 30 คน หากเกินจะแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมให้ทราบอีกครั้ง

 

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

ฝ่ายฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

Tel : 098-295-5459

E-Mail : n2ktraining@gmail.com

Line ID : @n2k-training

เพิ่มเพื่อนเราเลย