บริษัท เอ็นทูเค เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร 080 993 1688
  • th

แว่นตาทรงสปอร์ต NK-Anti-Fog


แว่นตาทรงสปอร์ต NK-Anti-Fog

แว่นตาทรงสปอร์ต ยี่ห้อ NK-Anti-Fog

 

 

แว่นตานิรภัย รุ่น NK-R68-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- มีน้ำหนักเบามากและรูปทรงโดดเด่น ทันสมัย มีการมองเห็นและป้องกันเป็นพิเศษ

- สันจมูกออกแบบให้สะดวกสบายและพอดีกับใบหน้า

- เลนส์ออกแบบเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้พอดีกับใบหน้า

- น้ำหนัก 22 กรัม

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 

 

แว่นตานิรภัย รุ่น NK-319-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 


เลนส์เชื่อม IR

ปกติ 250 บาท

Sale 120 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- เลนส์ออกแบบเป็นชิ้นเดียวเพื่อรองรับได้ทุกรูปทรงของใบหน้า

- สวมใส่สบาย ปกป้องและพอดีกับใบหน้า

- ขาสามารถปรับระดับให้พอดีกับใบหน้าได้

- น้ำหนัก 30 กรัม

 

 

แว่นตานิรภัย รุ่น NK-717-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- รูปทรงแฟชั่น ทันสมัย

- สันจมูกออกแบบให้สะดวกสบายและพอดีกับใบหน้า

- ยางส่วนขามีความนุ่ม น้ำหนักเบา

- มีน้ำหนักเบา

- น้ำหนัก 24 กรัม

 

 

แว่นตานิรภัย รุ่น NK-728-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

 

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 


เลนส์เชื่อม IR

ปกติ 250 บาท

Sale 120 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- สันจมูกออกแบบให้สะดวกสบายและพอดีกับใบหน้า

- ยางส่วนขามีความนุ่ม

- น้ำหนัก 26 กรัม

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-731-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- น้ำหนัก 32 กรัม

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-733-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- รูปทรงแฟชั่น ทันสมัย

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- มีน้ำหนักเบา

- น้ำหนัก 32 กรัม

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-737-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- การออกแบบเป็นเอกลักษณ์ เนื้อเลนส์ให้ความปลอดภัยสูงสุด มีความทนทานและสวมใส่สบายเป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้งาน

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- มีน้ำหนักเบา

- น้ำหนัก 24 กรัม

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-739-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- รูปทรงแฟชั่น ทันสมัย

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- มีน้ำหนักเบา

- น้ำหนัก 24 กรัม

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-740-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- รูปทรงแฟชั่น ทันสมัย

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- น้ำหนัก 26 กรัม

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-741-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- รูปทรงแฟชั่น ทันสมัย

- ชิ้นส่วนยางของจมูกให้ความสะดวกสบายและป้องกันการลื่นไหลได้

- น้ำหนัก 25 กรัม

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

 

 

แว่นครอบตา รุ่น NK-B9209-AF

เลนส์ใส

เลนส์ใสฉาบปรอท

เลนส์ดำ

เลนส์ดำฉาบปรอท

 

ปกติ 190 บาท

Sale 90 บาท/อัน

- เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันรังสี UV 99.99% ได้ถึง ระดับ 400 นาโนเมตร

- เลนส์มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ป้องกันรอย ขีดข่วนและกันฝ้าได้ 100%

- ขาสามารถปรับระดับให้พอดีกับใบหน้าได้

- สันจมูกมีความนุ่ม สวมใส่สบาย

- น้ำหนัก 28 กรัม